Меню
Индекс

Декларация Интрастат

Формата се използва за проверка, отпечатване и запис на декларациите за пристигания и изпращания за системата Интрастат:
В горната част на формата се избират месец и година, за които да се изведат данните.
С натискане на бутона Показване в страниците Дневник пристигания, Декларация пристигания, Дневник изпращания и Декларация изпращания се показва обобщената информация за зададения период.
При натискане на бутона Изпращане пристигане или Изпращане изпращания първо се проверяват въведените данни за дадения поток и ако има липсваща информация се показва страницата Грешки в Интрастат декларация. Ако няма липсваща информация се извършва запис на данните във файл като в зависимост от избраната опция в полето Начин на изпращане се записва или декларация (за самостоятелно зареждане в портала за Интрастат) или само транзакциите (за импортиране във вече създаден период в портала за Интрастат).
 
Долната част на формата е разделена на следните страници: