Меню
Индекс

ABC Анализ

 
От формата се извеждат справки и анализи за наличността на склада съобразно цената и обръщаемостта на отделните позиции
 
 
Формата се състои от две страници:
–     Обобщена таблица – даваща обща информация по групи за наличността и оборотите на склада
–     Базови данни – даваща информация за наличността и оборотите на всеки артикул от склада