Меню
Индекс

Склад

 
В групата са включени следните функции
Група Номенклатури склад
 
 
Наблюдение склад
Търсене и резглеждане на данни за частите
Пакети
Форма за дефиниране на пакети (задания, комплексни цени и смеси)
Ценоразпис
Дава информация за пълната номенклатура от стоки на доставчиците и техните цени
Инвентаризация
Форма за отпечатване на инвентаризационни описи, въвеждане и обработка на данни от инвентаризация
Специални цени
Извежда таблица със специални цени на части за период, склад ,
Група Движение
 
 
Завеждане на стоки
Извиква формата за въвеждане на докменти за доставка на стоки
Вътрешни операции
За прехвърляне на стоки вътре в склада, между складове, окомплектоване и разкомплектоване на стоки
Картони на служителите
Работа с картоните за материали на служителите
Група Поръчки и доставчици
 
 
Поръчки доставка
 
Преглед и обработка на поръчките за доставка и на заявените от клиентите стоки
Разчети с доставчици
 
Обработка на балансите с доставчиците, показва задълженията по поръчки и фактури и дава възможност за въвеждане на плащания.
Наличности при доставчици
Показване на заредените данни за наличности от стоки при доставчиците
Група Външни програми
 
 
Поръчки от Интернет
Форма за показване на поръчките на клиентите въведени през Web страницата и за прехвърлянето им в основната система (изисква инсталирането на допълнителен софтуер).
Група справки
 
 
Преглед на изписването
Извежда хронологичен списък на всички изписани от текущия склад стоки
Употреба стоки
Показва информация за вложените в автомобилите стоки, за които е зададено да се следи употребата им
ABC Анализ
Показва форма за извършване анализ на наличностите в склада, съобразно стойността и обръщаемостта им.
Ниво на обслужване
Показва форма с информация за случаите, когато дадена стока е търсена и не е била налична в склада.